PERMISSIBLE vs. PERMISSIVE

ikonkaaV tomto článku si povieme o ďalšej dvojici slov, s ktorou majú študenti angličtiny často problém. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tieto slová sú si významovo podobné. Toto zdanie je ale mylné. Čo v skutočnosti znamenajú si v tomto článku prezradíme.


Najprv sa zamerajme na ich výslovnosť:

  • PERMISSIBLE sa v BrE vyslovuje takto /pəˈmɪsəbl/ a v AmE takto /pərˈmɪsəbl/.
  • PERMISSIVE sa v BrE vyslovuje takto /pəˈmɪs.ɪv/ a v AmE takto /pərˈmɪsɪv/.

PERMISSIBLE (adj) = prípustný, dovolený

Slovo PERMISSIBLE označuje deje, činnosti, stavy atd., ktoré nie sú zakázané.

file000130896824

  • It is not permissible for drivers to park their cars here.    –> Vodiči tu nemajú dovolené parkovať.
  • What is the permissible level of nitrate in drinking water? –> Aká je prípustná hladina dusičnanov v pitnej vode?
  • It is morally not permissible. –> To je morálne neprípustné.
  • A further criterion is the degree of permissible deviation. –> Ďalším kritériom je veľkosť prípustnej odchýlky.

Od slova PERMISSIBLE si jednoducho vieme vytvoriť podstatné meno – PERMISSIBILITY /pəˌmɪsɪˈbɪlɪtɪ/, ktoré znamenáprípustnosť, dovolenosť“.


PERMISSIVE (adj) = tolerantný, zhovievavý, liberálny, benevolentný

Ak je napr. niekto označený ako PERMISSIVE, tak schvaľuje, či umožňuje správanie, s ktorými ostatní file0001068069481nesúhlasia. Daný človek vyjadruje slobodu myslenia, názorov, pocitov, ktoré ostatní odsudzujú. Často sa slovo PERMISSIVE spája so sexuálnymi záležitosťami.

  • In a permissive society it is typical of norms to become more liberal. –> Pre liberálnu spoločnosť je typické, že sa normy stávajú liberálnejšie.
  • The school is said to be very permissive. The teachers allow their students to do whatever they like. –> O tej škole sa hovorí, že je veľmi benevolentná. Učitelia dovolia žiakom robiť čokoľvek, čo chcú.

Rovnako aj od slova PERMISSIVE existuje užitočné podstatné meno PERMISSIVENESS /pəˈmɪsɪvnəs/, ktoré znamenázhovievavosť, liberálnosť, tolerantnosť“.


Opakovanie…

permissivepermissible

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in X versus Y by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár