• EnglishGuide / Your guide to English – angličtina online

Mar 10

Minulé modálne slovesá (modálne slovesá s minulým infinitívom)

Obtiažnosť:    
☆ ☆ ☆ ☆

AAaMINULÉ MODÁLNE SLOVESÁ, či MODÁLNE SLOVESÁ S MINULÝM INFINITÍVOM (napr. CAN have done, COULD have done, MAY have done, MIGHT have done, MUST have done, NEEDN’T have done, SHOULD have done) sú témou dnešného článku. Okrem vysvetlenia ich významov si prezradíme rozdiely medzi nimi a klasickými opismi modálnych slovies.

Čítajte viac

Máj 01

Modálne slovesá (modal verbs)

Obtiažnosť:    
☆ ☆ ☆

AAaMODÁLNE SLOVESÁ (modal verbs) v angličtine – CAN / COULD / MAY / MIGHT / MUSTN’T / MUST / NEEDN’T / SHOULD / OUGHT TO. V tomto článku sa pozrieme rovnako na rozdiel medzi MUST a HAVE TO, oboznámime sa so základnými vlastnosťami modálnych slovies a ešte omnoho viac.

Čítajte viac