Prehlásenie

Prehlásenie:

Registráciou alebo prihlásením sa na odoberanie nášho newslettra súhlasíte so zasielaním tipov k vzdelávaniu, noviniek, informácií o marketingových akciách, produktoch a službách vzdelávacieho portálu EnglishGuide.sk a projektoch z jeho produkcie, e-mailom, v súlade so zákonom č. 610/2003 zbierky o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Zároveň súhlasíte s tým, aby vzdelávací portál EnglishGuide.sk spracoval Vami poskytnutú e-mailovú adresu k marketingovým a obchodným účelom. Tento súhlas udeľujete až do odvolania. Vymazanie Vašej e-mailovej adresy je možné bezplatne a kedykoľvek na požiadanie vzdelávacieho portálu EnglishGuide.sk. V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť na info@englishguide.sk

Vzdelávací portál EnglishGuide.sk sa zaväzuje, že Vami poskytnutú e-mailovú adresu neposkytne tretej osobe.

Ďalej svojou registráciou vyslovene prehlasujete, že ste oboznámený so všetkými právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 zbierky o ochrane osobných údajov.

Pridaj komentár