• EnglishGuide / Your guide to English – angličtina online

Máj 08

AS vs. LIKE (ako)

Obtiažnosť:    
☆ ☆

ikonkaaAS vs. LIKE (ako). V tomto článku si povieme ako vyjadríme slovenské “ako”. Upozorníme sa niekoľko chýb, ktorých sa dopúšťame pri tvorení viet s AS / LIKE. Pozrieme sa na rozdiel medzi LIKE / AS, ak sú vo vete ako predložky.

Čítajte viac

Máj 01

Modálne slovesá (modal verbs)

Obtiažnosť:    
☆ ☆ ☆

AAaMODÁLNE SLOVESÁ (modal verbs) v angličtine – CAN / COULD / MAY / MIGHT / MUSTN’T / MUST / NEEDN’T / SHOULD / OUGHT TO. V tomto článku sa pozrieme rovnako na rozdiel medzi MUST a HAVE TO, oboznámime sa so základnými vlastnosťami modálnych slovies a ešte omnoho viac.

Čítajte viac