“Deep / depth / deepen“, “wide / width / widen“ … (Word formation)

pencilV dnešnom článku sa pozrieme na tvorenie podstatných mien a slovies od prídavných mien ako DEEP / HIGH / WIDE / LONG apod. Slovotvorba týchto slov je často súčasťou maturity, či iných medzinárodných certifikátov.


WordFormation-deep

Adjective Noun Verb
deep depth deepen
high height heighten
- weight weigh
wide width widen
long length lengthen
short shortage (= not enough)
shortness (= not tall)
shorten
large enlargement enlarge
low - lower
tight tightness tighten
loose looseness loosen
strong strength strengthen
weak weakness weaken
dark darkness darken
bright brightness brighten
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com
NOVINKA! Online kurzy angličtiny s garanciou medzinárodnej kvality od autorov EnglishGuide + možnosť získať jazykový certifikát! Vyskúšajte si kurz ZDARMA na stránke (www.langem.sk).

Pridaj komentár