Mar 29

Prípustkové vety #2 – WHILE, WHEREAS, HOWEVER, NO MATTER …

Obtiažnosť:    
☆ ☆ ☆

AAaCLAUSES OF CONSESSION (prípustkové vety) v angličtine vytvárame preto, aby sme zobrazili kontrast medzi dvoma dejmi. V prvom článku o prípustkových vetách sme si povedali o základných spojkách, v tomto článku sa oboznámime s ďalšími napr. WHILE, WHEREAS, HOWEVER, NO MATTER apod.

Continue reading