• EnglishGuide / Your guide to English – angličtina online

Mar 10

TOO / ENOUGH

Obtiažnosť:    
☆ ☆

AAaTOO / ENOUGH sú slová, ktoré sa študentom často mýlia. Článok má za úlohu vysvetliť použite týchto dvoch slov a obohatiť vašu angličtinu o ďalší medzi rodenými hovoriacimi veľmi zvyčajný jav.

Čítajte viac