Feb 19

ČASTÉ CHYBY #7: “I think that yes / no.”

Obtiažnosť:    
☆ ☆

vykricnik“Myslím, že áno.”, či “Myslím, že nie.” často prekladáme do angličtiny chybne. Preklady: “I think that yes.” alebo “I think that no.” sú súčasťou angličtiny i pokročilých študentov. My si ukážeme spôsob, akým tieto vety prekladať správne a nedopustiť sa zbytočných chýb.

Continue reading