ČASTÉ CHYBY #3: “As usually”

vykricnikNie len začiatočníci majú s prekladom slovného spojenia “ako obyčajne” problémy. Doslovný preklad často núti toto slovné spojenie prekladať tak ako v angličtine neexistuje. Povedzme si ako je to teda správne.


As usually, the train arrived on time.

Do angličtiny toto slovné spojenie nemôžeme prekladať doslovne. Dopustili by sme sa častej chyby. Ak by sme slovné spojenie “ako zvyčajne” preklady slovo po slove do angličtiny, vytvorili by sme frázu, ktorá sa nepoužíva – teda AS USUALLY.

Do angličtiny “ako zvyčajne” prekladáme taktoas usual“.

  • They were kind to us as usual.
  • I got up at 6 as usual
  • My brother, as usual, missed the bus.

ASUSUAL-USUALLY

The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com
NOVINKA! Online kurzy angličtiny s garanciou medzinárodnej kvality od autorov EnglishGuide + možnosť získať jazykový certifikát! Vyskúšajte si kurz ZDARMA na stránke (www.langem.sk).

Pridaj komentár